Medlemsbetingelser

Her kan du læse de betingelser, der gælder for medlemmer af Beatjump Dance Studio. Vi opfordrer dig til at læse disse betingelser, inden du tilmelder dig et hold hos Beatjump Dance Studio.
Bemærk, at www.beatjump.dk’s annoncering af hold er en opfordring til at gøre tilbud om tilmelding til holdet. Der er derfor ikke indgået en bindende aftale, før www.beatjump.dk har accepteret din tilmelding. Dette sker, når du har modtaget en ordrebekræftelse på mail.

Når du har tilmeldt dig til et hold, modtager du efterfølgende en ordrebekræftelse, såfremt Beatjump Dance Studio accepterer din tilmelding. Du er således først endelig tilmeldt holdet, når du har modtaget ordrebekræftelsen.

Hvis vi ikke er i stand til at acceptere din tilmelding f.eks. på grund af manglende plads på holdet, giver vi dig besked herom på den e-mailadresse, du har oplyst.

Praktisk information
Det er ikke tilladt at opholde sig i dansesalene med udendørssko. Disse bedes stillet udenfor dansesalen. Herudover er det ikke tilladt at danse i strømpesokker.

Det er kun dansere og instruktører, der må opholde sig i salen under danselektionerne. Instruktøren vil dog åbne døren de sidste 10 minutter, den første danselektion i hver måned, hvor alle er velkomne i salen.

Det er af hensyn til danserne ikke tilladt at filme eller tage billeder under danselektionerne. Der kan være enkelte tilfælde hvor instruktøren hjælper en danser ved at lade dem filme koreografien på danserens mobil, så de kan øve sig derhjemme.

Prøvetime
Den første danselektion er en prøvetime både for dig og for instruktørerne.
Dette betyder du har mulighed for at fortryde din tilmelding efter første danselektion. Se nærmere herom under afsnittet vedrørende fortrydelsesret.

Bemærk: Dette betyder samtidig, at Beatjump Dance Studio forbeholder sig retten til efter første danselektion at annullere den indgåede aftale, såfremt Beatjump Dance Studio vurderer, at du ikke har det fornødne niveau til at deltage på det hold, du har tilmeldt dig.

Beatjump Dance Studio bestræber sig på, at der i fællesskab med dig findes et andet hold, der matcher dit niveau, i tilfælde af at Beatjump Dance Studio føler sig nødsaget til at gøre brug af retten til at annullere aftalen.

Priser:
Der betales kontingent af 1 eller 3 rater afhængig af hvad du ønsker. Priserne for den kommende sæson er:

Pris for sæsonen (3 rater á):

Almindeligt hold: 1.330 kr
Konkurrencehold: 2.800 kr
Ubegrænset træning: 4.000 kr
2 konkurrencehold: 4.200 kr. 
2 konkurencehold ubegrænset: 5.000 kr. 

De medlemsbetingelser og priser, der til enhver tid gælder, finder du på www.beatjump.dk.

Rabatter:
Ved ubegrænset træning forventer vi at danseren deltager på holdene. Ved for meget fravær forbeholder vi os retten, til at give pladsen til en anden danser.

Der gives 25 % rabat på alle ekstra tilmeldte hold.
Der gives 5 % familierabat til alle dansere indenfor samme husstand (kan ikke kombineres med ubegrænset træning).
OBS: Ovenstående rabatter kan ikke kombineres.

Der gives 10% ved betaling for hele sæsonen i september måned (gælder ikke ved ubegrænset træning).
Ved opkrævning af kontingent, hjælper vi altid med at få tilføjet rabatter, så der gives den bedste pris.

Inkluderet i kontingentet er: juledisko og deltagelse i afslutningsshowet

Betalingen skal ske via bankoverførsel eller mobilepay:
Reg: 7264 Kontonr.: 1147102 Mobilepay: 63041 Du modtager en opkrævning på mail. 

Som alle andre dansestudier får vi ingen støtte, da vi er en selvejet virksomhed. Kontingentet dækker også KODA og gramex.

Efter den 1. oktober i det pågældende danseår, er det ikke længere muligt at betale årligt.
Første opkrævning vil ske umiddelbart efter anden danselektion. Du kan altid se din opkrævning under dit personlige log ind på Medlemsportalen.

Ved for sen betaling af opkrævningerne pålægges et rykkergebyr på 100 kr.

Udbegrænset træning
Udbegrænset træning er for danere som gerne vil gå på mange hold hver uge. Man skal deltage minimum 75% af tiden for, at være tilmeldt et hold med medlemstypen: ubegrænset træning.

Konkurrencehold 
Når du tilmelder dig et konkurrencehold skal du deltage i min. to konkurrencer i foråret for den pågældende sæson. Så snart vi kender datoerne melder vi dem ud sammen med mere fra arrangørerne af konkurrencerne.

Der vil være ekstra udgifter til transport, showtøj og deltagergebyr. Kvalificerer dit hold sig til udenlandske konkurrencer, skal du som udgangspunkt være indstillet på at deltage. I forbindelsen med konkurrencerne vil der være ekstra udgifter for danserne til tøj, deltagergebyr samt evt. transport. Det vedrører kun danserne som går på konkurrenceholdene.

Binding og opsigelse
Når du modtager ordrebekræftelsen for tilmelding til et hold, er du bundet i en måned efter afholdelse af den første danselektion. Efter udløbet af bindingsperioden kan aftalen opsiges med en måneds varsel til udløbet af en måned.

Det vil sige, at du som minimum er bundet af aftalen i to måneder og således skal betale for minimum to måneders danselektioner.
Har du valgt årlig betaling, vil du ved afmelding af dansehold blive opkrævet et administrationsgebyr på beløbet svarende til den rabat, du har fået

Har du valgt årlig betaling, vil du ved afmelding af dansehold blive opkrævet et administrationsgebyr på et beløb svarende til den rabat du har fået.

Levering
Holdtræningen følger den angivne plan i ordrebekræftelsen / på holdoversigten på hjemmesiden. Beatjump Dance Studio forbeholder sig dog retten til at foretage ændringer i den angivne plan f.eks. i forbindelse med sygdom. Beatjump Dance Studio bestræber sig selvfølgelig på, at ændringer alene forekommer, når det er tvingende nødvendigt.

Fortrydelsesret
Når du tilmelder dig et hold hos Beatjump Dance Studio, har du som forbruger 14 dages fortrydelsesret.

Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret i forbindelse med tilmelding til et hold, skal du utvetydigt meddele det til Beatjump Dance Studio, senest 14. dage efter du har modtaget din ordrebekræftelse. Til brug for denne meddelelse kan du benytte standardfortrydelsesformularen, som findes nedenfor (i bunden af disse vilkår).
Som en yderligere service giver vi dig mulighed for at fortryde din tilmelding, efter den første danselektion har fundet sted. Ønsker du at benytte dig af din fortrydelsesret efter første danselektionen, skal du utvetydigt meddele det til Beatjump Dance Studio senest dagen før den anden danselektion.

Hvis du udnytter din fortrydelsesret, jf. ovenfor, refunderer vi den pris, du måtte have betalt, inden for 14 dage efter vi har modtaget besked om, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du bedes derfor medsende oplysning om bankkonto, som dit eventuelle tilgodehavende skal overføres til.

Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved betaling for tilmeldingen til holdet, medmindre der udtrykkeligt aftales noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Personoplysninger
Vi behandler alle oplysninger, som vi registrerer om dig, i overensstemmelse med de til enhver tid gældende persondataregler.

Som kunde har du mulighed for at få indsigt i vores registrering af oplysninger om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til persondatareglerne.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Ændring
Vi forbeholder os ret til at ændre disse medlemsbetingelser, med et forudgående varsel på en måned før ændringen træder i kraft.

Ændringer vil blive varslet via e-mail til den e-mail-adresse du oplyste ved tilmelding til holdet. Du bør derfor oplyse Beatjump Dance Studio, såfremt du skifter e-mailadresse efter tilmelding til holdet.

De medlemsbetingelser og priser, der til enhver tid gælder, finder du på www.beatjump.dk.

Lovvalg og værneting
Dit køb af varer hos os er i alle henseender undergivet dansk ret medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Eventuelle uenigheder, som vi ikke kan afgøre i mindelighed, afgøres af de ordinære danske domstole, medmindre andet fremgår af ufravigelige regler.

Kontaktinformation
Beatjump Dance Studio drives af selskabet:

Renergy ApS
CVR-nr. 31 89 65 33
Vilhelm Buhls Gade 9
2300 København S

Har du spørgsmål til disse medlemsbetingelser, er du velkommen til at kontakte os på info@beatjump.dk.

Eller

Beatjump Dance Studio
Skovlytoften 9B
2840 Holte

Klageadgang
Hvis du vil klage over noget i forbindelse med din aftale om danselektioner, skal du rette henvendelse til info@beatjump.dk. Såfremt det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive klage til Forbrugerklagenævnet, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Links:
Forbrugerstyrelsen www.forbrug.dk
Forbrugerrådet www.taenk.dk
Forbrugerinformation www.forbrug.dk
Forbrugerklagenævnet www.kfst.dk

Senest opdateret 11.05.2024.

Standardfortrydelsesformular

Beatjump Dance Studio
Skovlytoften 9B
2840 Holte
info@beatjump.dk

- Jeg/vi (*) meddeler herved, at jeg/vi (*) ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min/vores (*) købsaftale om følgende varer (*)/levering af følgende tjenesteydelser (*)

- Bestilt den (*)/modtaget den (*)

- Forbrugerens navn (Forbrugernes navne)

- Forbrugerens adresse (Forbrugernes adresse)

- Forbrugerens underskrift (Forbrugernes underskrifter) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

- Dato

(*) Det ikke relevante udstreges